Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Yayın Kurulu

Editör
Dr. Fatih Mutlu Özbilen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Yayın Kurulu
Doç. Dr. Mustafa Kocaarslan Bartın Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Pınar Bağçeli Kahraman Uludağ Üniversitesi, Türkiye
Dr. Çiçekli Koç Ege Üniversitesi, Türkiye
Dr. Beril Ceylan Ege Üniversitesi, Türkiye
Dr. Nur Akçanca Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
Dr. İsmet Koç Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Yazı İşleri Müdürü
 Ulaş Yabanova Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

282 defa okundu.