Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Most Viewed

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okuma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Beril Ceylan & Göksu Çiçekli Koç

ss. 1 - 18   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.1   |   Okunma Sayısı: 29  |  İndirilme Sayısı: 56

2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Ahmet Ateş

ss. 35 - 53   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.3   |   Okunma Sayısı: 19  |  İndirilme Sayısı: 47

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin Demokratik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Emine Merve Uslu

ss. 19 - 34   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.2   |   Okunma Sayısı: 17  |  İndirilme Sayısı: 51

Terör Homo Faber’in Günahı Mı?

Necmiye Ayşim Parlakyıldız

ss. 67 - 75   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.5   |   Okunma Sayısı: 15  |  İndirilme Sayısı: 58

Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı

Volkan Aydın & Yusuf Avcı

ss. 54 - 66   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.4   |   Okunma Sayısı: 3  |  İndirilme Sayısı: 59

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284   |   Okunma Sayısı: 1  |  İndirilme Sayısı: 43