Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Most Viewed

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okuma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Beril Ceylan & Göksu Çiçekli Koç

ss. 1 - 18   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.1   |   Okunma Sayısı: 275  |  İndirilme Sayısı: 412

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin Demokratik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Emine Merve Uslu

ss. 19 - 34   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.2   |   Okunma Sayısı: 244  |  İndirilme Sayısı: 409

2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Ahmet Ateş

ss. 35 - 53   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.3   |   Okunma Sayısı: 199  |  İndirilme Sayısı: 357

Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı

Volkan Aydın & Yusuf Avcı

ss. 54 - 66   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.4   |   Okunma Sayısı: 170  |  İndirilme Sayısı: 376

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerler Bakımından İncelenmesi

Nalan Altay

ss. 17 - 26   |  DOI: 10.29329/jeps.2022.507.2   |   Okunma Sayısı: 167  |  İndirilme Sayısı: 242

Educating Citizens through Bildung. Didactics and Pedagogy in the service of Democracy

Asger Sørensen

ss. 1 - 30   |  DOI: 10.29329/jeps.2021.438.1   |   Okunma Sayısı: 148  |  İndirilme Sayısı: 245

Unleashing Excellence: Nurturing Student Character through the P5 Project in the Integrated Islamic School Network

Ardian Fahri, Dyah Kumalasari & Fadli Agus Triansyah

ss. 1 - 17   |  DOI: 10.29329/jeps.2023.561.1   |   Okunma Sayısı: 138  |  İndirilme Sayısı: 129

Terör Homo Faber’in Günahı Mı?

Necmiye Ayşim Parlakyıldız

ss. 67 - 75   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.5   |   Okunma Sayısı: 107  |  İndirilme Sayısı: 384

Ortaöğretim Kurumlarında Yönetici Gözüyle Bağımlılık: Bir Durum Çalışması

Yaşar Dilber

ss. 112 - 144   |  DOI: 10.29329/jeps.2023.633.3   |   Okunma Sayısı: 98  |  İndirilme Sayısı: 139

Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Reddedilme Duyarlılığı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Göre İncelenmesi

Melda Meliha Erbaş & Tevfik Fikret Karahan

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29329/jeps.2022.507.1   |   Okunma Sayısı: 94  |  İndirilme Sayısı: 184