Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Most Downloaded

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin Demokratik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Emine Merve Uslu

ss. 19 - 34   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.2   |   Okunma Sayısı: 75  |  İndirilme Sayısı: 182

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okuma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Beril Ceylan & Göksu Çiçekli Koç

ss. 1 - 18   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.1   |   Okunma Sayısı: 65  |  İndirilme Sayısı: 171

Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı

Volkan Aydın & Yusuf Avcı

ss. 54 - 66   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.4   |   Okunma Sayısı: 14  |  İndirilme Sayısı: 164

Terör Homo Faber’in Günahı Mı?

Necmiye Ayşim Parlakyıldız

ss. 67 - 75   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.5   |   Okunma Sayısı: 43  |  İndirilme Sayısı: 157

2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Ahmet Ateş

ss. 35 - 53   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.3   |   Okunma Sayısı: 56  |  İndirilme Sayısı: 153

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284   |   Okunma Sayısı: 2  |  İndirilme Sayısı: 152

Educating Citizens through Bildung. Didactics and Pedagogy in the service of Democracy

Asger Sørensen

ss. 1 - 30   |  DOI: 10.29329/jeps.2021.438.1   |   Okunma Sayısı: 42  |  İndirilme Sayısı: 24

Issue Information

ss. 1 - 30   |  DOI: 10.29329/jeps.2021.438   |   Okunma Sayısı: 0  |  İndirilme Sayısı: 18