Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi
Abbreviation: JEPS | ISSN (Online): 2757-7600 | DOI: 10.29329/jeps

Most Downloaded

Üniversite Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Değer Yönelimlerinin Demokratik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi

Emine Merve Uslu

ss. 19 - 34   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.2   |   Okunma Sayısı: 140  |  İndirilme Sayısı: 311

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ekran Okuma Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Beril Ceylan & Göksu Çiçekli Koç

ss. 1 - 18   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.1   |   Okunma Sayısı: 145  |  İndirilme Sayısı: 305

Terör Homo Faber’in Günahı Mı?

Necmiye Ayşim Parlakyıldız

ss. 67 - 75   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.5   |   Okunma Sayısı: 67  |  İndirilme Sayısı: 290

Türkçe Yazılı Medyada Reklam Dili ve Reklam Metinlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı

Volkan Aydın & Yusuf Avcı

ss. 54 - 66   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.4   |   Okunma Sayısı: 60  |  İndirilme Sayısı: 285

2010 ve 2020 Yılları Arasında Kültürel Sermaye ile İlgili Tamamlanmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

Ahmet Ateş

ss. 35 - 53   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284.3   |   Okunma Sayısı: 104  |  İndirilme Sayısı: 261

Issue Information

ss. 0 - 0   |  DOI: 10.29329/jeps.2020.284   |   Okunma Sayısı: 18  |  İndirilme Sayısı: 256

Educating Citizens through Bildung. Didactics and Pedagogy in the service of Democracy

Asger Sørensen

ss. 1 - 30   |  DOI: 10.29329/jeps.2021.438.1   |   Okunma Sayısı: 74  |  İndirilme Sayısı: 159

Issue Information

ss. 1 - 30   |  DOI: 10.29329/jeps.2021.438   |   Okunma Sayısı: 7  |  İndirilme Sayısı: 123

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Değerler Bakımından İncelenmesi

Nalan Altay

ss. 17 - 26   |  DOI: 10.29329/jeps.2022.507.2   |   Okunma Sayısı: 54  |  İndirilme Sayısı: 89

Öğretmen Adaylarının Mükemmeliyetçilik Düzeylerinin Reddedilme Duyarlılığı ve Öznel İyi Oluş Düzeylerine Göre İncelenmesi

Melda Meliha Erbaş & Tevfik Fikret Karahan

ss. 1 - 16   |  DOI: 10.29329/jeps.2022.507.1   |   Okunma Sayısı: 29  |  İndirilme Sayısı: 73